PSALM FÖR SKOLGÅRDAR

Det känns i luften

Det hörs bland folk

Att junivinden kommer

Att allt ska börja om

Då rasa vintern

Mot tomma torg

Nu grönskar träden

På gårdar av betong

 

Låt gränserna falla

Låt skolgårn bli trång

Låt sommarn få ha sin gång

 

Det går bland höghus

En stilla sång

Om länder som förvandlas

Där allting börjar om

Kom ljusa nätter

Låt oron gå

Låt juniregnet skölja

Den jord vi har till låns

 

Och gå över gränsen

Snart finns ingen sån

När sommarn får ha sin gång

 

Låt gränserna falla

Låt skolgårn bli trång

Låt sommarn få ha

Låt sommarn få va

Låt sommarn få ha sin gång