FRÅN BALKONGEN
(Linnros/Lindvall)

20 rader hus mot samma grå junisky

skymmer stadens ljus härifrån
man kan bara se fram till bron
bara fram till bron
bara andetag och ljudet från station

men än finns hopp än finns tid
större än vi är nu lär vi aldrig bli
vi kan dra sno en bil

Du är fri

Varje gård är en möjlighet

Från balkongen
Vi äger allt våra ögon ser

Från balkongen
en fotbollsplan vid ett järnvägsspår
jag var dömd till vad jag såg
men jag såg allting därifrån
från balkongen

Det är inget paradis

det är långt ifrån någon vykortsvy
det är ingen vacker syn men den är vår
så gör ditt namn hört till station
ända till station
för bänken nedanför den står där
som din tron

Och allt du når med din blick
från balkongen kommer nån dag att bli ditt
vi kan dra sno en bil

Du är fri

Varje gård är en möjlighet

Från balkongen
Vi äger allt våra ögon ser

Från balkongen
en fotbollsplan vid ett järnvägsspår
jag var dömd till vad jag såg
men jag såg allting därifrån
från balkongen

Det är inget paradis ingen vacker värld
Men stora drömmar blir lite större här
Det är inget paradis ingen vacker värld
Men stora drömmar blir lite större här

Än finns hopp än finns tid
större än vi är nu lär vi aldrig bli
vi kan dra sno en bil

vi kan låtsas som att du är fri

Varje gård är en möjlighet

Från balkongen
Vi äger allt våra ögon ser

Från balkongen
en fotbollsplan vid ett järnvägsspår
jag var dömd till vad jag såg
men jag såg allting därifrån
från balkongen